Posts Tagged: hướng dẫn sử dụng lệnh

Hướng dẫn sử dụng lệnh trong server Minecraft

Hình ảnh minh họa Các lệnh cơ bản trong server MNF mà bạn nên biết: Ngoài các lệnh liệt kê dưới đây bạn có thể tham khảo thêm khi gõ lệnh /help ở trong server. /tpa – để dịch chuyển đến người chơi khác /tpyes – đồng ý dịch chuyển /tpdeny – từ chối dịch… Read more »