Posts Tagged: cách chơi faction

Hướng dẫn chơi Faction MNF

  Giới Thiệu và Hướng dẫn chơi Faction Faction là một chế độ chơi mà bạn có thể tạo một Faction(Bang Hội) để cùng nhau sinh tồn và chiếm đóng Faction khác. Trong Faction bạn sẽ có chỉ số như Power để chiếm lĩnh đất và chỉ số này sẽ quyết định sức mạnh của… Read more »