Hướng dẫn sử dụng lệnh trong server Minecraft

Hình ảnh minh họa

Các lệnh cơ bản trong server MNF mà bạn nên biết:

Ngoài các lệnh liệt kê dưới đây bạn có thể tham khảo thêm khi gõ lệnh /help ở trong server.

 • /tpa – để dịch chuyển đến người chơi khác
 • /tpyes – đồng ý dịch chuyển
 • /tpdeny – từ chối dịch chuyển
 • /w – nói thầm với người chơi khác
 • /r – trả lời nhanh người đang nói thầm với bạn
 • /ignore – phớt lờ người chơi, bạn sẽ không thấy tin nhắn chat của họ nữa

 Lệnh Faction:

 • Để biết rõ các lệnh, bạn hãy gõ /f help số ví dụ /f help 1 để xem phần trợ giúp

1. Lệnh cơ bản

 • /f l để xem danh sách các faction trong server
 • /f f để xem thông tin faction của bạn, có bao nhiêu pow, bao nhiêu đất, kẻ thù, đồng minh với ai…
 • /f s  để xem thông tin các thành viên trong faction của bạn
 • /f join tên-faction để xin gia nhập một faction (nếu bạn chưa có faction)
 • /f leave rời khỏi faction hiện tại của bạn
 • /f map để hiện bản đồ đất đã claim
 • /f home để quay trở về điểm home của faction
 • 2. Lệnh tạo faction
 • /f create tên tạo một faction mới (bạn phải chưa là thành viên của faction nào)
 • /f name tên-mới đổi tên faction
 • /f desc miêu-tả giới thiệu về faction của bạn, để khi người khác xem thông tin fact của bạn họ sẽ thấy, đây là tùy chọn
 • /f motd thông-báo dòng thông báo, để các thành viên trong faction của bạn đọc. Kiểu như ngày mai sẽ đánh bọn nào…
 • /f sethome  sét home cho faction của bạn, chủ faction mới dùng được lệnh này
 • /f unsethome bỏ sét home

3. Các lệnh claim đất

 • /f map để hiện map, chunk bạn đang đứng là dấu +, chunk mà bạn chưa claim là dấu -, chunk bạn đã claim là dấu
 • /f map on bật map tự động, bạn đi đến đâu nó sẽ hiển thị theo đến đấy
 • /f map off tắt map tự động
 • /f sc  nó sẽ hiện lên một làn khói để bạn nhìn và xác định chunk bạn đang đứng bên trong, gõ lại để tắt.
 • /f claim o để claim một chunk duy nhất bạn đang đứng
 • /f claim s số ví dụ: /f claim 2 để claim một hình vuông có bán kính(tạm gọi là bán kính) là 2 chunk kể cả chunk bạn đang đứng, tức là mỗi cạnh sẽ có độ dài 3 chunk nó như thế này khi gõ /f map

\\\

\+\

\\\

 • chunk bạn đang đứng để claim là dấu +, chunk bạn đã claim là dấu \, chunk đất hoang xung quanh dấu –
 • /f claim c số để claim theo hình tròn, ví dụ /f claim c 3 sẽ claim hình tròn có bán kính =3 chunk
 • các lệnh để unclaim, bỏ đất :
 • /f unclaim o bỏ chunk bạn đang đứng
 • /f unclaim s số tương tự claim nhưng ngược lại
 • /f unclaim c số tương tự claim nhưng ngược lại
 • /f unclaim all all tên-faction-của-bạn bỏ tất cả đất mà faction bạn đang có

4. Lệnh quản lý thành viên

 • /f i a tên mời thành viên vào faction
 • /f kick tên đuổi một thành viên ra khỏi faction
 • /f i l danh sách các thành viên đang được mời (đã mời nhưng họ chưa vào, hoặc họ offline)