Tổng quan và Cách chơi Faction

Faction là một chế độ chơi thú vị trong đó bạn có thể thành lập và chiếm đóng một Faction (Bang Hội) cùng với các thành viên khác. Trong Faction, bạn sẽ có các chỉ số như Power để xác định sức mạnh của Faction và chiếm lĩnh các vùng đất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách chơi Faction tại máy chủ MNF!

I. KHỞI ĐẦU

Khi bạn mới gia nhập vào máy chủ Faction, bạn chưa tham gia vào bất kỳ Faction nào. Bạn có thể tạo một Faction mới hoặc tham gia vào một Faction của người chơi khác.

Để tạo một Faction mới, hãy gõ lệnh:

/f create [tên-Faction] (Tạo Faction sẽ tốn $1000)

Để tham gia vào một Faction khác, bạn cần được mời vào Faction đó bởi một người chơi có chức vụ từ Officer (Phó Fac) trở lên.

Để mời một người chơi khác, hãy gõ lệnh:

/f invite add [Tên người chơi]

Để tham gia vào một Faction mà bạn đã được mời, hãy gõ lệnh:

/f join [Tên Faction]

Bạn có thể nhận biết chức vụ của mỗi thành viên trong Faction thông qua ký hiệu sau:

 • ** : Chủ Faction
  • : Phó Faction
  • : Thành Viên
  • : Lính Mới

Bạn cũng có thể xem thông tin về một người chơi trong Faction bằng lệnh:

/f p [Tên Người chơi]

II. POWER

Đây là một chỉ số rất quan trọng trong Faction. Power được sử dụng để chiếm lĩnh các vùng đất và khi Power của Faction bạn cao hơn Faction đối phương, bạn sẽ có thể chiếm lại đất của Faction đó. Power chính là quyền lực của bạn.

Khi mới gia nhập vào Faction MNF, bạn sẽ có 2 Power. Mỗi giờ trực tuyến sẽ được cộng thêm 2 Power, tối đa là 20 Power mỗi người. Số lượng thành viên trong Faction càng nhiều, Power của Faction càng cao.

Chú ý: Khi chết ở Khu Hoang Dã hoặc Lãnh Địa Faction khác, bạn sẽ mất 5 Power. Không mất Power khi chết ở Warzone và SafeZone.

Hãy nhớ rằng, số lượng Power trong Faction càng nhiều, thì Faction của bạn càng mạnh.

III. SỰ TIN TƯỞNG

Sự tin tưởng là yếu tố quan trọng khi chơi Faction. Hãy cẩn thận trong việc tìm kiếm và chọn lựa thành viên cho Faction của bạn! Nếu thành viên trong Faction để lộ vị trí Faction, công trình của bạn sẽ bị Faction khác tấn công và phá hủy. Điều đó chắc chắn không ai mong muốn xảy ra, phải không?

Hãy tuyển chọn những thành viên mà bạn có thể tin tưởng, họ không làm lộ vị trí Faction!

IV. THU THẬP TÀI NGUYÊN VÀ MUA ĐẤT

1. Bắt đầu xây dựng Faction

Để xây dựng một Faction mạnh, bạn cần thu thập các tài nguyên cần thiết để nâng cấp trang bị. Trên máy chủ Faction MNF, bạn có thể thu thập tài nguyên từ Khu Hoang Dã để kiếm vật liệu xây dựng cơ sở Faction của bạn.

2. Nâng cấp trang bị và tăng sức mạnh cá nhân

Để nâng cấp trang bị và tăng sức mạnh cá nhân, bạn có thể thực hiện các hoạt động sau:

 • Săn BOSS để nhận đồ mạnh (BOSS THẾ GIỚI, BOSS DÃ NGOẠI). Địa điểm BOSS có thể được tìm thấy khi gõ lệnh /taxi hoặc /wb trong game.
 • Cường hóa trang bị (đến Thợ Rèn ở Spawn để biết thêm chi tiết).
 • Phù phép đặc biệt cho trang bị mạnh nhất của bạn (đến Thợ Rèn để biết thêm chi tiết).
 • Tham gia Công Thành Chiến (diễn ra vào các ngày Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật lúc 20:00). Nếu chiến thắng, bạn sẽ nhận được phần thưởng.
 • Luyện cấp Kỹ Năng PVP của bạn.

3. Chiếm đất (Mua Đất)

Trước khi mua đất, hãy đảm bảo bạn có một ít tiền trong quỹ Faction. Chỉ có Chủ Faction và Phó Faction mới có thể mua và bán đất.

Các lệnh quản lý quỹ Faction:

 • /f money d : để gửi tiền vào quỹ Faction sử dụng cho các mục đích như đổi tên, mời thành viên, đặt điểm home Faction…
 • /f money w : để rút tiền từ quỹ Faction

Khi mua đất, bạn sẽ mất 200$ cho mỗi chunk và mất Power trong Faction. Một chunk có kích thước 16×16 như hình dưới đây:

chunk

Bạn có thể kiểm tra chunk mà bạn đang đứng trên bằng lệnh /f sc. Chunk hiện tại sẽ được đánh dấu bằng dấu +, chunk đã claim sẽ được đánh dấu bằng dấu , và chunk đất hoang xung quanh sẽ được đánh dấu bằng dấu -.

Khi đã xác định chunk và sẵn sàng mua đất, hãy gõ lệnh sau:

/f claim o

Một số lệnh khác liên quan đến đất:

 • /f claim auto : tự động mua đất khi bạn di chuyển đến chunk chưa mua.
 • /f square [Số] : mua chunk theo số ô bạn đã chọn.
 • /f unclaim o : bán chunk đất mà bạn đang đứng trên của Faction bạn.
 • /f unclaim auto : tự động bán đất khi bạn di chuyển đến chunk đó.
 • /f unclaim all : bán tất cả đất của Faction.

V. PvP đánh Faction khác và Đồng Minh

Sau khi đã thu thập đủ tài nguyên và có một nhóm, bạn có thể bắt đầu chiếm đóng và chiến đấu với các Faction khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể hợp tác với một Faction khác để đánh bại một Faction mạnh hơn.

Để tuyên bố kẻ thù với một Faction khác, hãy gõ lệnh:

/f enemy [Tên Faction]

Để hủy kẻ thù với một Faction khác, hãy gõ lệnh:

/f neutral [Tên Faction]

Để làm đồng minh với một Faction khác, hãy gõ lệnh:

/f ally [Tên Faction]

(Lưu ý: Cần cả hai Faction đều gõ lệnh này!)

Bạn có thể chiếm đất của một Faction khác nếu Power của Faction bạn cao hơn Faction đó. Các rương trong lãnh thổ mà bạn chiếm đó sẽ thuộc về bạn!

VI. Chi tiết về các lệnh

Để biết chi tiết về các lệnh, hãy gõ lệnh /f help số, ví dụ: /f help 1 để xem phần trợ giúp.

1. Lệnh cơ bản

 • /f l : xem danh sách các Faction trong server.
 • /f f : xem thông tin về Faction của bạn, bao gồm số Power, đất, kẻ thù, đồng minh…
 • /f s : xem thông tin về các thành viên trong Faction của bạn.
 • /f join [tên-Faction] : xin gia nhập một Faction (nếu bạn chưa có Faction).
 • /f leave : rời khỏi Faction hiện tại của bạn.
 • /f map : hiển thị bản đồ các chunk đã claim.
 • /f home : quay trở về điểm home của Faction.

2. Lệnh tạo Faction

 • /f create [tên] : tạo một Faction mới (chỉ áp dụng khi bạn chưa gia nhập Faction nào).
 • /f name [tên-mới] : đổi tên Faction.
 • /f desc [miêu-tả] : giới thiệu về Faction của bạn (tùy chọn).
 • /f motd [thông-báo] : đăng thông báo để các thành viên trong Faction đọc (ví dụ: thông báo về trận chiến vào ngày mai…).
 • /f sethome : đặt điểm home cho Faction của bạn (chỉ Chủ Faction mới có quyền sử dụng).
 • /f unsethome : hủy điểm home.

3. Các lệnh claim đất

 • /f map : hiển thị bản đồ, chunk bạn đang đứng là dấu +, chunk chưa claim là dấu -, chunk đã claim là dấu .
 • /f map on : bật chế độ hiển thị map tự động.
 • /f map off : tắt chế độ hiển thị map tự động.
 • /f sc : hiển thị chunk mà bạn đang đứng.
 • /f claim o : claim một chunk duy nhất mà bạn đang đứng.
 • /f claim s [số] : claim một hình vuông có bán kính [số] chunk (bao gồm cả chunk bạn đang đứng).
 • /f claim c [số] : claim một hình tròn có bán kính [số] chunk.
 • /f unclaim o : bỏ chunk bạn đang đứng.
 • /f unclaim s [số] : bỏ chunk theo hình vuông.
 • /f unclaim c [số] : bỏ chunk theo hình tròn.
 • /f unclaim all all [tên-Faction-của-bạn] : bỏ tất cả đất mà Faction của bạn đang có.

Chúc bạn chơi Faction vui vẻ và thành công!

Image credit