Hướng dẫn đổi ngôn ngữ Minecraft sang Tiếng Việt

Làm theo hình dưới đây để chuyển ngôn ngữ sang Tiếng Việt.

Chọn Option

Kéo xuống và Chọn “Tiếng Việt” sau đó ấn “Done”