Đăng Ký

Lưu Ý khi đăng ký tài khoản

  • Nhập đúng Email mà bạn có khả năng truy cập
  • Email này sẽ giúp bạn tự lấy lại mật khẩu khi mất
  • Đặt mật khẩu nhiều hơn 6 chữ cái bao gồm cả số
  • Admin sẽ không giải quyết trường hợp bạn đăng ký tài khoản email rác

Nếu không có Email bạn có thể đăng ký một tài khoản Gmail ấn vào đây!
Có thể tìm hướng dẫn đăng ký tài khoản Gmail trên google.

Đăng ký