Category: Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng lệnh trong server Minecraft

Hình ảnh minh họa Các lệnh cơ bản trong server MNF mà bạn nên biết: Ngoài các lệnh liệt kê dưới đây bạn có thể tham khảo thêm khi gõ lệnh /help ở trong server. /tpa – để dịch chuyển đến người chơi khác /tpyes – đồng ý dịch chuyển /tpdeny – từ chối dịch… Read more »

Hướng dẫn chơi Faction MNF

  Giới Thiệu và Hướng dẫn chơi Faction Faction là một chế độ chơi mà bạn có thể tạo một Faction(Bang Hội) để cùng nhau sinh tồn và chiếm đóng Faction khác. Trong Faction bạn sẽ có chỉ số như Power để chiếm lĩnh đất và chỉ số này sẽ quyết định sức mạnh của… Read more »